Thứ Hai, 16/09/2019

Buổi sáng

- Chào cờ: Mời công an Tỉnh tuyên truyền An toàn giao thông; Tiếp tục tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết và giới thiệu tiểu sử anh hùng chi đội mang tên.

- Dạy và học theo thời khóa biểu.

Buổi chiều

- Tiếp tục triển khai tập thể dục giữa giờ.

- Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Ba, 17/09/2019

Buổi sáng

- Dạy và học theo thời khóa biểu.

- Khám sức khỏe cho HS cơ sở 137 Thái Phiên (2 ngày 17, 18/9/2019)

Buổi chiều

- Dạy và học theo thời khóa biểu.

- Tập huấn đội sao đỏ (HS khối 4-5  cơ sở Mang Cá): Từ 16h30’-17h30’ tại phòng lớp 1/5 

Thứ Tư, 18/09/2019

Buổi sáng

- Dạy và học theo thời khóa biểu.

Buổi chiều

- Dạy và học theo thời khóa biểu.

- BGH dự giờ cô Sương (5/1): Tiết 1; cô Ngọc Linh (4/1): Tiết 2

Thứ Năm, 19/09/2019

Buổi sáng

- Dạy và học theo thời khóa biểu.

- TPT dự họp tại Thành đoàn Huế: 7h30'

Buổi chiều

- Dạy và học theo thời khóa biểu.

- CTCĐ dự tổng kết hoạt động công đoàn: 14h tại HT UBMT Tổ quốc Việt Nam TP Huế.

- Hội nghị cán bộ cốt cán: 16h40’ (Cấp ủy, BGH, BCH/CĐ, BTCĐ, TBTTND, TTCM)

Thứ Sáu, 20/09/2019

Buổi sáng

- Dạy và học theo thời khóa biểu.

Buổi chiều

- Hội nghị CC,VC năm học 2019 – 2020 cấp tổ: 14h

- Cô Sương họp Đảng ủy Phường: 14h30'

- Tập huấn múa hát sân trường, dân vũ (HS khối 4-5)  tại cơ sở Mang Cá: Từ 14h -15h.

Thứ Bảy, 21/09/2019

Buổi sáng

- Công đoàn tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho đoàn viên tại Phòng khám Đa khoa Y khoa Pháp Việt (43 Nguyễn Huệ): 7h30’