Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 21 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ chuyên môn

Tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 08:17 19/04/2016  

Tổ đặc thù 1

  1. Nguyễn Thị Tú Hoa-Tổ trưởng-Chuyên môn mỹ thuật
  2. Trần Trịnh Thị Lý-Tổ phó- Chuyên môn mỹ thuật
  3. Nguyễn Thị Bích Vân-Tổ viên- Chuyên môn âm nhạc
  4. Nguyễn Thị Duy Liên-Tổ viên- Chuyên môn âm nhạc
  5. Phạm Thị Diệp Khanh-Tổ viên- Chuyên môn tin học
  6. Nguyễn Mông-Tổ viên- Chuyên môn thể dục
  7. Thái Quang Minh-Tổ viên- Chuyên môn tin học

Số lượt xem : 424